Vitikkalan rustholli

Vitikkalan Rustholli on vuosisataiset perinteet ja pitkän historian omaava satakuntalainen kartano Kokemäellä, keskellä
maakunnan helmeä - Kokemäenjokea.

Kun vuonna 1998 Vitikkalan suvun jäsenet perustivat Vitikkalan Rustholli - nimisen osakeyhtiön, tavoitteeksi asetettiin mm. 1930-luulta peräisin olevan päärakennuksen pelastaminen tuhoutumiselta. Kiitos suvun jäsenten innostuksen ja myötämielisyyden hanke lähti ripeästi liikkeelle. Sekä kartanon päärakennus että viereinen, suojelukohteena oleva tuparivi saatiin vähitellen siihen kuntoon, että talossa oli mahdollista aloittaa yhtiöjärjestyksen tarkoittama juhla-, ravintola-, koulutus-, majoitus-, matkailu-, kulttuuri- ja virkistystoiminta.

Vaikka kyseinen palvelutoiminta sinänsä muodostuikin varsin vilkkaaksi mm. erilaisten juhlatilaisuuksien osalta, yrityksen liiketaloudellista tilannetta oli ajan oloon mahdotonta vakaannuttaa tyydyttävälle tasolle ottaen huomioon erityisesti velkapääoman aiheuttamat rasitteet. Näin siitäkin huolimatta, että toiminnan pyörittäminen oli tapahtunut palkattomana "talkootyönä". Kun lisäksi ilmeni, että monista yrityksistä suvun jäsenistä ei löytynyt toiminnan jatkajaa, Rusthollin hallitus päätyi lopulta yksimielisesti osakeyhtiön purkamiseen. Päätös hyväksyttiin syksyllä 2006 ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kokemäellä.

Rustholli ja siihen kuuluva pienehkö tonttimaa on sittemmin myyty suvun ulkopuoliselle, talonpoikaiskulttuuria arvostavalle ostajalle. Myynnin aiheuttamasta haikeudesta huolimatta on olennaista, että Kaarle Juhanpojan ja Eeva-Kristiina Vitikkalan kotipaikka on näin voitu saattaa arvonsa mukaiseen kuntoon kiitos suvun jäsenten myötämielisyyden.

Rusthollin historiaa