Helsinki 1945

Keväällä 1945 Kaarle Vitikkalan kuoleman 100 vuotispäivän lähestyessä, muodostettiin suvun keskuudesta 5 henkinen toimikunta. Sen tarkoituksena oli oman yhdistyksen perustaminen suvun kantaisän ja  hänen esivanhempiensa vaiheiden tutkimiseksi, hänen jälkeläistensä selvittämiseksi  ja samalla suvun jäsenten välisen yhteyden ylläpitämiseksi. Joulukuun 9 kokoonnuttiin Vitikkalan suku ry:n perustavaan kokoukseen Helsingissä.

Kokouksessa oli läsnä 76 suvun jäsentä, hyväksyttiin sukuyhdistyksen säännöt ja valittiin 11-jäseninen sukuneuvosto, joksi yhdistyksen sääntöjen mukaan kutusutaan sukuneuvostoksi. Sukuneuvostoon tulivat suvun 7 päähaaran edustajina Arthur Grönholm suvunvanhimpana eli sukuneuvoston puheenjohtajana, Kyösti Järvinen, Mikko Kallio, Alli Kallioniemi, E J Korpela, Niilo Kuittilo, Suoma Kyttä, Katri Oksanen, Liisa Saarivirta, Jouko Vesikansa ja Veini Vitikkala.