Kunniajäsenet


Ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin merkittävä tiede- ja valtiomies, professori Kyösti Järvinen. Toiseksi kunniajäseneksi valittiin suvun kantatilaa 45 vuotta isännöinyt Veini Vitikkala ja kolmanneksi Vitikkalan Viestin toimittaja Alli Kallioniemi. Neljänneksi kunniajäseniksi kutsuttiin fil. maist., päätoimittaja Jouko Vesikansa.

Pitkän kauden ansiokkaasti suvunvanhimpana toiminut varatuomari Martti Setälä kutsuttiin suvun viidenneksi kunniajäseneksi Kokemäellä vuonna 2001 ja Lempäälän sukuko-kouksessa vuonna 2007 "Vitikkalan suku 2000" -sukukirjan tekijä ekonomi Kyösti Järvinen valittiin suvun kuudenneksi kunniajäseneksi.

Turun sukukokouksessa 2016 valittiin suvun seitsemänneksi ja kahdeksanneksi kunniajäseneksi agronomi Martti E.O. Korpela ja lehdistöneuvos, FL Jyrki Vesikansa. Kumpikin on tehnyt ansiokkaasti ja pitkään työtä julkaisemalla erityisesti Vitikkalan suvun esivanhempien muistoa kunnioittavia tutkimuksia ja kuvauksia.

Edellä mainittujen henkilöiden työ suvun hyväksi on ollut suuriarvoista.

Kunniajäsenet valintajärjestyksessä:

1. Kyösti Järvinen vanhempi

2. Veini Vitikkala

3. Alli Kallioniemi

4. Jouko Vesikansa

5. Martti Setälä

6. Kyösti Järvinen nuorempi

7. Martti E.O. Korpela

8. Jyrki Vesikansa