Kokemäki 2004

Vitikkalan suku ry:n sukukokous ja sukujuhla Kokemäellä sunnuntaina 20.06.2004

Kesäinen sunnuntai oli sateinen kuten kesän 2004 säätila yleensä. Noin parinkymmenen hengen sukulaisryhmä kokoontui Kokemäen hautausmaalle muistamaan suvun kantaisää Kaarle Vitikkalaa. Suvun vanhimman Martti Korpelan pidettyä lyhyen puheen Kaarle Vitikkalan muistolle, laskivat Martti Korpela ja kirjuri LeenaKiili haudalle seppeleen.

Kokoukseen pidettiin Kokemäen seuratalolla. Suvun jäseniä oli ennakkoon ilmoittautunut noin 140 henkilöä. Paikalle saapui runsaasti jälkiilmoittautuneita, mikä yllätti positiivisesti järjestäjät.

Sukukokouksen avasi suvun vanhin Martti Korpela ja sihteeriksi kutsuttiin kirjuri Leena Kiili. Kokous hyväksyi toiminta- kertomuksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden sukuneuvostolle ja rahanvartijalle. Päätettiin, että jatkossakaan ei tulla perimään jäsenmaksua.

Suvun vanhimmaksi valittiin edelleen Martti Korpela, Antti Korpelan haarasta. Uudeksi kirjuriksi valittiin Liisa Vitikkala, Erland Vitikkalan haarasta. Rahainvartijana jatkaa edelleen Juho Savo, Erland Vitikkalan haarasta. Muiksi sukuneuvoston jäseniksi kokous ehdotti yhdeksää jäsentä ja poikkeuksena sääntöjen kahdeksan jäsenen kokoon panoon päätettiin kaikki hyväksyä.

Sukuneuvostoon valittiin uusina jäseninä seuraavat henkilöt:
Hanna Eskola Erland Vitikkalan haara
Kristiina Heinimaa Juha Hassalan haara
Otto Freund Fredrik Grönholmin haara
Antti Saurama Maija Järvenpään haara
Juha Witikkala Erland Vitikkalan haara

Sukuneuvostossa jatkavat edelleen:
Leena Kiili Antti Korpelan haara
Siina Vasama Kaarle Grönholmin haara
Jyrki Vesikansa Eeva Kristiina Sjöstedtin haara
Anneli Kesola Eeva Kristiina Sjöstedtin haara

Tilintarkastajiksi valittiin Leena Kulju, varalle Liisa Heikkilä ja Timo Kvist, varalle Susanna Seppä.

Kokouksen juhlaesitelmän piti tutkija Turkka Myllykylä. Hänen esitelmänsä koostui kahdesta osasta; Koskenperkausjohto- kunta ja rusthollari Kaarle Vitikkala sekä Satakunnan liikenneverkon kehittyminen — valtiopäivämiehet Vilho Vitikkala ja Nestori Järvinen.

Kokemäen seuratalolta kokousväki siirtyi Vitikkalan Rustholliin ruokailemaan ja viettämään iltapäivää sukulaisten seurassa.