Sukuneuvosto

Sukuyhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, jonka puheenjohtajaa kutsutaan suvunvanhimmaksi. 
Sukuneuvosto valitaan nykyisin vuodeksi sukukokouksessa, mutta käytännössä perinteitä noudattaen se  toimii kolme vuotta kerrallaan. Sen muodostavat suvunvanhin, rahainvartija, kirjuri sekä 8 eri sukuhaaroja edustavaa jäsentä.

Sukuneuvostoon valitaan vähintään yksi jäsen kustakin seitsemästä sukuhaarasta.


 Leena KiilisuvunvanhinAntti Korpelan sukuhaara
 Eeva-Kaarina Aaltonen                       
Fredrik Grönholmin sukuhaara
Tapani Hulttinen                                       
Juha Hassalan sukuhaara  
Petri Heinimaa    rahainvartijaJuha Hassalan sukuhaara  
 Heikki Keravuori                                      
Kaarle Grönholmin sukuhaara
 Anneli Kesola                                             
Eeva Kristiina Sjöstedtin sukuhaara   
 Tuula Koskenvaara-Loikkanen         kirjuriAntti Korpelan sukuhaara
  Sanna Pitkänen                                      
Erland Vitikkalan sukuhaara
  Ville Raevuori  
Erland Vitikkalan sukuhaara
   Heli Räty                                 
Kaarle Grönholmin sukuhaara
  Anna Saurama   
 Maija Järvenpään sukuhaara
   Jenni Witikkala                                 
 Erland Vitikkalan sukuhaara