Sukuneuvosto

Sukuyhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, jonka puheenjohtajaa kutsutaan suvunvanhimmaksi. 
Sukuneuvosto valitaan nykyisin vuodeksi sukukokouksessa, mutta käytännössä perinteitä noudattaen se  toimii kolme vuotta kerrallaan. Sen muodostavat suvunvanhin, rahainvartija, kirjuri sekä 8 eri sukuhaaroja edustavaa jäsentä.

Sukuneuvostoon valitaan vähintään yksi jäsen kustakin seitsemästä sukuhaarasta. 


 Leena KiilisuvunvanhinAntti Korpelan sukuhaara
 Eeva-Kaarina Aaltonen                       
Fredrik Grönholmin sukuhaara
Petri Heinimaa    rahainvartijaJuha Hassalan sukuhaara  
 Heikki Keravuori                                     
Kaarle Grönholmin sukuhaara
 Anneli Kesola                                             
Eeva Kristiina Sjöstedtin sukuhaara   
 Tuula Koskenvaara-Loikkanen         kirjuriAntti Korpelan sukuhaara
  Sanna Pitkänen                                      
Erland Vitikkalan sukuhaara
  Ville Raevuori  
Erland Vitikkalan sukuhaara
   Heli Räty                                 
Kaarle Grönholmin sukuhaara
  Anna Saurama   
 Maija Järvenpään sukuhaara
  Minna Seppä   
 Juha Hassalan sukuhaara
   Jenni Witikkala                                 
 Erland Vitikkalan sukuhaara

Sukuneuvosto valittu 11.6.2022 Kokemäellä sukutapaamisen yhteydessä.