Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä 27.5.1760 Vampulassa syntyneen ja 25.7.1848 Kokemäellä kuolleen säteriratsutilallisen Kaarle Juhonpoika Vitikkalan ja hänen vaimonsa Eeva Kristiina Vikbergin jälkeläisten kesken sekä kunnioittaa suvun esivanhempien muistoa mm. julkaisemalla heidän vaiheitaan käsitteleviä tutkimuksia ja kuvauksia.

Yhdistyksen käytännön toimintaa johtaa 11-jäseninen hallitus, jota kutsutaan sukuneuvostoksi. Sukuneuvostossa on vähintään yksi edustaja kustakin Kaarle Vitikkalan seitsemän lapsen sukuhaarasta. Nämä ovat nimetty lasten mukaan Juha Hassalan, Kaarle Grönholmin, Fredrik Grönholmin,  Eeva Kristiina Sjöstedtin, Antti Korpelan, Erland Vitikkalan ja  Maija Järvepään sukuhaara. Kaarlen ja Eeva Kristiinan lapsista kaksi kuoli pieninä, Mikkeli 1 pv ikäisenä 1785 ja Maija 3 kk ikäisenä 1789

Hallituksen eli sukuneuvoston puheenjohtajaa kutsutaan suvunvanhimmaksi.

Yhdistys on tähän mennessä toteuttanut tarkoitustaan seuraavin tavoin:

Järjestämällä sukujuhlia ja -kokouksia vuoroin Satakunnassa tai muualla suvun "kantaseudulla", vuoroin Helsingissä. Yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin Helsingissä vuonna 1995. Sen jälkeen sukukokouksia on järjestetty säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Toimittamalla sukukirjoja. Ensimmäinen niistä, Aulis Ojan kirjoittama Kaarle Vitikkala, Esi-isät, elämänvaiheet ja jälkeläiset  ilmestyi vuonna 1948 Kaarle Vitikkalan kuoleman 100 vuotispäiväksi 25.7.1948.  Toinen vuonna 1951 ja kolmas 1978. Nuo kirjat on myyty loppuun. Uusin  Vitikkalan suku 2000 , 750-sivuinen kirja ilmestyi elokuussa 2000 Kyösti Järvisen toimittamana. Teoksessa on tiedot yli 12.000 suvun jäsenestä. Teosta on edelleen saatavana sukuyhdistykseltä.

Eeva Kytän ja Kauko Suojan toimittama teos "Vitikkalan suvun juuria" ilmestyi vuonna 1982. Se käsittelee Kaarle Vitikkalan ja hänen puolisonsa Eeva Kristiinan esivanhempien vaiheita 1500-luvulle saakka.

Toimittamalla omaa lehteä "Vitikkalan Viestiä". Lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1948 ja tähän asti viimeisin numero 17  ilmestyi vuonna 2019.

Myymällä sukutuotteita. Vaaliakseen sukuyhteyttä ja hankkiakseen varoja yhdistyksen toimintaa varten yhdistys myy erilaisia sukuun liittyviä tuotteita. 

Sukuyhdistyksen sääntöjen mukaan yhditys voi valita kunniajäseniä.